U bent hier

Specifieke terugbetalingen

Door hun specifieke situatie hebben sommige groepen recht op een verhoogde tegemoetkoming. Dat betekent dat ze minder betalen voor de meeste medische kosten.
Bovendien is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een beroep te doen op het Bijzonder Solidariteitsfonds. Dat fonds kan tegemoetkomen in de kosten voor sommige medische prestaties die niet gedekt worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging. 

Wie heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming?

Gezinnen die aantoonbaar een bescheiden inkomen ontvangen, komen na een inkomensonderzoek in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming.

Sommige patiënten hebben zonder inkomensvoorwaarde recht op een verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen dit voordeel op basis van een hoedanigheid/situatie.

  • Personen die een sociale uitkering genieten (inkomensgarantie voor ouderen, leefloon …).
  • Weeskinderen
  • Niet-begeleide minderjarigen
  • Kinderen met een erkende handicap van minstens 66%

Meer informatie over de verhoogde tegemoetkoming
Meer informatie over het Bijzonder Solidariteitsfonds via het portaal van de Sociale Zekerheid