Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Als verzekeringshouder of persoon ten last heeft u recht op een vergoeding van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen als u aangesloten bent bij een ziekenfonds.

U heeft onder meer recht op de volgende vergoedingen:

  • een vergoeding van de kosten voor een consultatie bij de arts
  • een forfaitaire tegemoetkoming bij ziekenhuisopname
  • een schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid of moederschap

Meer informatie over de ziekenfonds op de websites van:

de Sociale Zekerheid

het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten