Europese ziekteverzekeringskaart

Als u tijdens een verblijf in de Europese Unie (of in Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein) medische hulp moet krijgen, dan kunnen uw medische kosten worden vergoed op vertoon van uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK).

Hoe werkt het?

De EZVK bewijst dat u in orde bent met de Belgische ziekteverzekering. Daardoor krijgt u in andere EU-lidstaten (plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) toegang tot onvoorziene medische zorg onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten als de mensen van het betrokken land. Op eenvoudig vertoon van uw EZVK krijgt u met andere woorden uw medische kosten volledig of gedeeltelijk terugbetaald.

Opgelet: in sommige landen wordt standaard een hoger privétarief aangerekend als u de kaart niet voorlegt; dat tarief wordt niet terugbetaald in België.

Toepassingen

De EZVK is:

  • individueel (elk lid van het gezin moet dus een eigen kaart hebben)
  • alleen geldig bij een tijdelijk verblijf
  • beperkt tot onvoorziene medische zorg

De EZVK dekt dus geen geplande medische zorg in het buitenland.

Voor specifiekere gezondheidssituaties zoals een ziekenhuisopname of een repatriëring kan een aanvullende verzekering de meeste kosten dekken.

Hoe verkrijgt u een EZVK?

Als u uw bijdrage voor de verplichte ziekteverzekering heeft betaald, kunt u de EZVK gratis afhalen bij uw ziekenfonds. Bij sommige ziekenfondsen kunt u de kaart zelfs online bestellen.

Vraag de kaart tijdig aan, zodat u ze voor uw vertrek in uw bezit heeft.

De EZVK is maximaal twee jaar geldig. Als u de kaart verliest, dan kan uw ziekenfonds u een voorlopig vervangingsgetuigschrift afleveren. In dringende situaties kan uw ziekenfonds de kaart per fax of e-mail versturen naar het land waar u verblijft.

Meer informatie over de vergoeding van kosten voor gezondheidszorg in Europa

Meer informatie over de Europese Ziekteverzekeringskaart

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten