U bent hier

Verplichtingen van de bouwheer: speciale btw-aangifte

Speciale aangifte 106/3

Als u een huis wil laten bouwen of grote verbouwingswerken wil uitvoeren, zal u bij uw gemeente of stad hiervoor een stedenbouwkundige vergunning moeten aanvragen. Als ze deze afleveren zullen ze hiervan meteen ook de btw-administratie op de hoogte brengen. Het btw-kantoor zal u dan de speciale btw-aangifte 106/3 toesturen.

De btw-administratie gaat ervan uit dat u de werken door professionele zelfstandigen of aannemers laat uitvoeren. Omdat u natuurlijk ook een beroep mag doen op uw eigen vakkennis of die van familieleden en vrienden is deze aangifte bedoeld om het onderscheid te maken tussen:

  • werken uitgevoerd door professionelen (btw-belastingplichtigen)
  • werken uitgevoerd door uzelf, samen met familieleden en/of vrienden (derden)

Bij de aangifte moet u ook enkele bijlagen toevoegen:

  • het bouwplan
  • de bestek(ken)
  • eventuele bewijsstukken aangaande het 'eigen werk'
  • originele facturen

Gedetailleerde informatie over de btw-aangifte 106/3 vindt u op de website financien.belgium.be.

Wanneer moet ik mijn aangifte indienen?

Binnen de drie maanden na ontvangst van uw nieuw kadastraal inkomen moet u de aangifte en de bijlagen indienen in het bevoegde btw-kantoor. Dat is normaalgezien het kantoor waarvan u de aangifte heeft ontvangen. Als u de aangifte niet indient, kan dat leiden tot een boete van 25 tot 2 500 euro. U moet de aangifte hoe dan ook indienen, zelfs als u al een boete gekregen heeft.