Huisvestingsproblemen

Een goede woonomgeving is voor iedereen van het allerhoogste belang. Soms loopt niet alles zoals gewenst en duiken er wel eens woonproblemen op. Ze kunnen van allerlei aard zijn:

Meer informatie over specifieke huisvestingsproblemen die een impact op uw gezondheid kunnen hebben (zoals CO-vergiftiging, asbest, bewoonbaarheid)