U bent hier

Huisvestingsproblemen

Een goede woonomgeving is voor iedereen van het allerhoogste belang. Soms loopt niet alles zoals gewenst en duiken er wel eens woonproblemen op. Ze kunnen van allerlei aard zijn:

Meer informatie over specifieke huisvestingsproblemen die een impact op uw gezondheid kunnen hebben (zoals CO-vergiftiging, asbest, bewoonbaarheid)