Voorzorgsmaatregelen om brand te voorkomen

Een brand breidt zeer snel uit. In enkele minuten tijd kan het vuur onbeheersbaar worden en zo een reëel gevaar voor mensen vormen. De prijs van een brand kan heel hoog zijn: een sterfgeval, uw huis, de inboedel, souvenirs ...
Nochtans kunt u brand in de meeste gevallen voorkomen door enkele, soms zeer eenvoudige, voorzorgsmaatregelen te treffen.

Algemene en specifieke tips om brand te vermijden

Goede gewoontes

  • Nooit roken in bed
  • Nooit een brandende sigaret in de vuilnisbak, in een kelderraam of in een rioolrooster gooien
  • Nooit brandalcohol gebruiken om een barbecue aan te steken of aan te wakkeren
  • Aanstekers, lucifers en pyrotechnisch materiaal buiten het bereik van kinderen bewaren
  • Zorgvuldig omgaan met brandbare vloeistoffen (ether, white spirit, ontvlekkingsmiddelen ...) in een goed verluchte ruimte
  • Geen kaarsen of andere decoraties met een duidelijke vlam gebruiken in de buurt van brandbare materialen
  • Ruimtes waarin toestellen op gas staan goed verluchten
  • De schoorsteen minstens één keer per jaar laten schoonmaken

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten