Huren en verhuren

Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning sluiten ze dan een huurovereenkomst. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen en de termijn waarbinnen deze rechten en plichten van toepassing zijn.

Huurovereenkomsten vallen onder de woninghuurwet. Die wet streeft een evenwicht na tussen de rechten van de verhuurder en de belangen van de huurder. De woninghuurwet is alleen van toepassing op de huur van woningen die dienen als hoofdverblijfplaats van de huurder en dat met toestemming van de verhuurder. De huurder moet dus effectief en voornamelijk in de gehuurde woning wonen. Deze woning kan in principe ook een boot of een caravan zijn.

Alleen de geschreven huurovereenkomsten van bepaalde duur die voor 28 februari 1991 werden afgesloten, ontsnappen aan de toepassing van de huurwet.

De zesde staatshervorming maakte de gewesten bevoegd voor de huurwetgeving. Hun websites bieden meer informatie: