De notariële akte

Om een verkoop wettelijk te bezegelen is er een notariële akte nodig. Koper en verkoper kunnen dezelfde notaris nemen of elk hun eigen notaris inschakelen. In dat laatste geval delen de twee notarissen het ereloon. De koper moet hiervoor dus geen hogere kosten betalen.

Vooraleer de notaris begint met het opstellen van de akte, zal hij bij verschillende instanties allerlei informatie over de verkoper en het onroerend goed inzamelen:

  • de identiteit van de verkoper
  • de bestemming van het goed
  • de naleving van de stedenbouwkundige voorschriften
  •  …

Het verlijden van de akte

Na het voltooien van zijn onderzoek zal de notaris de voorlopige verkoopovereenkomst en de onderzoeksresultaten in een authentieke akte gieten en zal hij de partijen samenroepen om deze akte te laten 'verlijden' (voorlezen en tekenen). Daarna zorgt de notaris voor de registratie van de akte op het registratiekantoor. Hij zorgt ook voor de overschrijving van een afschrift van de verkoopakte op het hypotheekkantoor van het arrondissement waar de woning gelegen is. Door die overschrijving wordt de akte tegenstelbaar aan derden. Eventuele schuldeisers van de verkoper kunnen dan niet langer beslag laten leggen op de verkochte woning.

Kosten

De aankoop van een onroerend goed brengt altijd notariskosten met zich mee. Ze bestaan uit:

  • de registratierechten voor de fiscus
  • het ereloon van de notaris
  • bijkomende aktekosten (fiscale zegels, opzoekingskosten ...)

Op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat kunt u de kosten laten berekenen.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten