Onderhandse verkoopovereenkomst

Wanneer de koper en verkoper (de eigenaar of zijn tussenpersoon) het eens zijn over de verkoopsmodaliteiten wordt de voorlopige of onderhandse verkoopovereenkomst opgesteld (ook wel 'compromis' genoemd).

Overeenkomst is bindend

De term 'voorlopige verkoopovereenkomst' is misleidend, want de overeenkomst geldt als definitieve verkoop en is bindend voor beide partijen. De bepalingen van de overeenkomst dienen ook als basis voor de notariële akte.

Het is dus belangrijk dat de voorlopige verkoopovereenkomst zo duidelijk en volledig mogelijk wordt opgesteld. De hulp van een notaris inroepen is dan ook aangewezen en brengt normaal gezien geen extra kosten met zich mee.

Doorgaans wordt bij de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst een voorschot betaald. Binnen de vier maanden na de ondertekening van deze overeenkomst moet ook de notariële akte opgesteld en ondertekend worden.

Opschortende voorwaarde(n)

In een voorlopige verkoopovereenkomst kunnen eventueel een of meerdere opschortende voorwaarden opgenomen worden. Dat betekent dat koper en verkoper hun akkoord nog laten afhangen van de vervulling van een voorwaarde. Meestal is het de kandidaat-koper die deze voorwaarde stelt. Daarin kan hij bijvoorbeeld laten vastleggen dat de verkoop enkel doorgaat als hij een hypothecaire lening kan krijgen.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten