Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen die u jaarlijks moet betalen. De berekening van de onroerende voorheffing gebeurt op basis van het kadastraal inkomen (KI).

In bepaalde gevallen heeft u recht op een vermindering van de onroerende voorheffing.

Wie moet de onroerende voorheffing betalen?

Als u op 1 januari van het aanslagjaar het zakelijk recht op de woning bezit, moet u de onroerende voorheffing betalen. U mag de onroerende voorheffing dus in geen geval doorrekenen aan een huurder.

Als u een nieuwe woning gebouwd heeft, bent u de onroerende voorheffing voor de eerste keer verschuldigd voor het jaar dat volgt op het jaar van de ingebruikname.

Voor al uw vragen of verzoeken inzake onroerende voorheffing kunt u terecht bij: