U bent hier

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen die u jaarlijks moet betalen. De berekening van de onroerende voorheffing gebeurt op basis van het kadastraal inkomen (KI).

In bepaalde gevallen heeft u recht op een vermindering van de onroerende voorheffing.

Wie moet de onroerende voorheffing betalen?

Als u op 1 januari van het aanslagjaar het zakelijk recht op de woning bezit, moet u de onroerende voorheffing betalen. U mag de onroerende voorheffing dus in geen geval doorrekenen aan een huurder.

Als u een nieuwe woning gebouwd heeft, bent u de onroerende voorheffing voor de eerste keer verschuldigd voor het jaar dat volgt op het jaar van de ingebruikname.


Meer informatie over de onroerende voorheffing

Voor persoonlijke informatie of klachten over de onroerende voorheffing kunt u contact opnemen met:

Vlaams Gewest: Agentschap Vlaamse Belastingdienst - Onroerende Voorheffing

Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: FOD Financiën Algemene administratie van de belastingen en de invordering - Contactcel Invordering