Ruimtelijke ordening

De reglementering op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw is vrij complex en wordt regelmatig aangepast. Omdat deze bevoegdheid bovendien geregionaliseerd is, heeft elk gewest zijn eigen codes en reglementen.

Is de woning die ik wil kopen wel vergund?

Als een woning niet voldoet aan de stedenbouwkundige regels van de gemeente of het gewest, kan dat zware gevolgen hebben. Het is dus belangrijk voor een kandidaat-koper om te weten of de woning in kwestie wel (correct) vergund is. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen dat de koper achteraf een deel van de woning moet afbreken. De gegevens met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunning en een eventuele dagvaarding voor een stedenbouwkundige overtreding zijn openbaar en op aanvraag beschikbaar bij de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt. Ook een notaris kan u hierbij helpen.

Recht van voorkoop

Via verschillende reglementeringen hebben bepaalde overheden en organisaties in sommige gebieden een 'recht van voorkoop'. Als een onroerend goed (woning of perceel bouwgrond) onderworpen is aan een recht van voorkoop, krijgen de overheidsdiensten voorrang op elke andere koper om dat goed te kopen. Op die manier kunnen de overheden gemakkelijker in het bezit komen van eigendommen die ze bijvoorbeeld nodig hebben voor hun sociale woonbeleid of om natuurgebieden uit te breiden. Om te weten of een woning onderworpen is aan een recht van voorkoop kunt u de stedenbouwkundige dienst van de gemeente of een notaris contacteren.

Meer informatie over het recht van voorkoop in het Vlaams Gewest vindt u op de website www.vlaanderen.be.

Meer informatie over de gewestelijke reglementering op vlak van ruimtelijke ordening

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten