Wijze van verkoop van een woning

De onderhandse verkoop of verkoop uit de hand

Bij een verkoop uit de hand komen verkoper en koper overeen om een bepaald goed te verkopen voor een bepaalde prijs. De verkoopsvoorwaarden worden in onderling akkoord vastgelegd in een voorlopige verkoopovereenkomst (onderhandse overeenkomst of compromis). Deze overeenkomst is bindend.

Als een koper wat meer bedenktijd wil, kan hij aan de eigenaar een optie vragen. Dat is een eenzijdige verbintenis van de verkoper om binnen een bepaalde termijn (bijvoorbeeld een week) niet aan iemand anders te verkopen. Als de koper binnen deze termijn beslist om te kopen, moet hij dat schriftelijk aan de verkoper laten weten en is de verkoop meteen definitief; dat heet 'de optie lichten'. Als de koper daarentegen afziet van zijn voornemen tot aankopen en de optie dus niet licht binnen de overeengekomen termijn, gaat de verkoop niet door en mag de eigenaar zijn goed aan een andere gegadigde verkopen.
Aangezien door het lichten van de optie de verkoopovereenkomst automatisch tot stand komt, moeten alle verkoopsvoorwaarden nauwkeurig in de optie opgenomen worden.

De openbare verkoop

Een openbare verkoop is een verkoop bij opbod die wordt aangekondigd met aanplakbrieven en publiciteit in de pers.
Daarbij wordt ook meegedeeld:

  • hoe kandidaat-kopers het goed kunnen bezichtigen
  • welke notaris het goed te koop aanbiedt
  • waar de verkoop plaatsvindt
  • op welke dag en welk uur de verkoop plaatsvindt

Een openbare verkoop wordt volledig geregeld door de notaris en vindt meestal plaats in een café, een verkoopzaal of op het vredegerecht. Kandidaat-kopers kunnen vooraf bij de notaris alle inlichtingen inwinnen over de verkoopsvoorwaarden.

Op de openbare veiling wijst de notaris het goed toe aan de meestbiedende, mits de eigenaar akkoord gaat. Onmiddellijk daarna wordt de akte opgemaakt en ondertekend. Er is dus geen voorlopige verkoopovereenkomst, zoals bij een verkoop uit de hand.

De website notaris.be geeft meer informatie over openbare verkopen en legt het verschil uit tussen een vrijwillige openbare verkoop en een gerechtelijke of gedwongen openbare verkoop.

De koper moet de koopsom en de kosten betalen binnen de termijn die is vastgesteld in de verkoopsvoorwaarden. Voor de koopsom is dat meestal één tot twee maanden na de definitieve toewijzing. Voor de betaling van de kosten varieert de termijn van één tot acht dagen na de definitieve toewijzing.

Verkoop door de federale overheid

De federale overheid verkoopt ook onroerende goederen. Daarvoor heeft ze een eigen website: finimmoweb.be.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten