Woningverzekering

De woningverzekering (brand - eenvoudige risico's) biedt dekking tegen schade aan uw woning en de inboedel ervan. Er zijn tal van omstandigheden die uw woning kunnen beschadigen: brand, waterschade, storm, natuurrampen ... Bovendien kunnen bepaalde gebeurtenissen ook anderen problemen bezorgen en kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden, bijvoorbeeld als uw waterschade ook bij uw buurman schade veroorzaakt heeft. Ook in dat geval komt de woningverzekering tussen.

Een woningverzekering biedt een aantal wettelijk verplichte basisdekkingen, maar verschilt voor de rest van verzekeraar tot verzekeraar. Het is dus belangrijk om goed na te gaan welke risico's al dan niet door de polis gedekt worden.

De kostprijs (premie) van de verzekering is afhankelijk van de oppervlakte en de geschatte waarde van de woning en de inboedel. Om een correcte en volledige uitbetaling in geval van schade te garanderen, is het heel belangrijk dat u uw woning en inboedel tegen de juiste waarde verzekert. De verzekeraars zijn verplicht om hun klanten hiervoor een evaluatierooster aan te bieden. Als de consument dat rooster correct invult, heeft hij de garantie dat hij volledig vergoed zal worden.

Algemene informatie over verzekeringen op de website van de FOD Economie
Informatie over de brandverzekering of woningverzekering op economie.fgov.be