Uitbetaling van de schade

De uitbetaling van de schade hangt af van het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Als blijkt dat het evaluatierooster niet correct was ingevuld of als u een te laag bedrag opgegeven had, zal de maatschappij de 'evenredigheidsregel' toepassen. Onderschat dus nooit de waarde van uw inboedel om een iets lagere premie te moeten betalen. Als er een ramp gebeurt, zal de maatschappij u dan de schade in verhouding tot de verzekerde waarde uitbetalen en niet de reële waarde.

Soms komt de verzekering pas tussenbeide boven een vast bedrag, de zogenaamde franchise of vrijstelling. De verzekeringsmaatschappijen zijn vrij om al dan niet zo'n vrijstelling in hun woningverzekering op te nemen.

Voorbeeld

Uw woning en inboedel zijn verzekerd voor 200 000 euro. Na een schadegeval raamt de expert van de verzekeringsmaatschappij de waarde van de woning en de inboedel op 300 000 euro. De verzekeringsmaatschappij zal in dat geval de schade niet voor de volle 100 % terugbetalen, maar slechts in verhouding tot de verzekerde waarde. U krijgt dus twee derde (200 000 in verhouding tot 300 000) terugbetaald. Als uw woning bijvoorbeeld voor 3 000 euro schade oploopt, zal de verzekeringsmaatschappij u slechts 2 000 euro terugbetalen.

Meer informatie over de woningverzekering.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten