De sociale huisvestingsmaatschappijen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) heeft het toegankelijk maken van huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen als hoofddoelstelling. Ze oefent haar opdrachten uit volgens de prioriteiten die worden bepaald in het beheerscontract dat ze met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft afgesloten.

Vlaams Gewest

Het agentschap Wonen in Vlaanderen wil samen met zijn partners kwaliteitsvol, toegankelijk, woonzeker en betaalbaar wonen mogelijk maken voor alle inwoners van Vlaanderen. Ze ondersteunen de Vlaamse woonmaatschappijen administratief, technisch en financieel bij het bouwen en renoveren van sociale woningen. Ze leggen infrastructuur aan bij sociale woonprojecten van woonmaatschappijen. Ze zien toe op de algemene werking van de woonmaatschappijen en zetten in op verdere professionalisering via onderlinge kennisdeling en opleidingen.

Waals Gewest

De Société Wallonne du Logement (SWL) maakt werk van de sociale huisvesting in het Waals Gewest en werkt daarvoor nauw samen met haar netwerk van sociale huisvestingsmaatschappijen. De SWL oefent haar opdrachten uit volgens de doelstellingen en prioriteiten van het beheerscontract dat ze met de gewestelijke regering heeft afgesloten.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten