De sociale huisvestingsmaatschappijen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) heeft het toegankelijk maken van huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen als hoofddoelstelling. Ze oefent haar opdrachten uit volgens de prioriteiten die worden bepaald in het beheerscontract dat ze met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft afgesloten.

Vlaams Gewest

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) wil sociaal wonen mogelijk maken. De VMSW stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert lokale sociale woonorganisaties in het Vlaams Gewest om betaalbare en kwaliteitsvolle projecten te realiseren en in stand te houden.

Waals Gewest

De Société Wallonne du Logement (SWL) maakt werk van de sociale huisvesting in het Waals Gewest en werkt daarvoor nauw samen met haar netwerk van sociale huisvestingsmaatschappijen. De SWL oefent haar opdrachten uit volgens de doelstellingen en prioriteiten van het beheerscontract dat ze met de gewestelijke regering heeft afgesloten.