Adreswijziging

Als u verandert van adres bent u verplicht om dat te melden, zelfs als u binnen dezelfde gemeente verhuist.

Aangeven van de adreswijziging

Na uw verhuizing heeft u acht werkdagen de tijd om uw nieuwe adres te melden bij de dienst bevolking van uw nieuwe woonplaats. Doet u dat niet of te laat, dan kan de gemeente u hiervoor beboeten.

U kunt langsgaan bij de dienst bevolking, maar u mag de adreswijziging ook schriftelijk, per fax of elektronisch melden. De enige voorwaarde is dat u zich voldoende identificeert door uw persoonsgegevens en uw rijksregisternummer te vermelden.

Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een minderjarige van adres verandert, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle door de gemeente

Het gemeentebestuur zal een wijkagent of een bevoegde ambtenaar laten langskomen om te controleren of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats heeft. Na een positieve vaststelling wordt uw adres gewijzigd in het bevolkingsregister van de gemeente en het Rijksregister.

Wijziging identiteitskaart

Daarna moet u zich zo snel mogelijk aanmelden bij de dienst bevolking. Deze dienst zal uw identiteitskaart en die van de eventuele andere leden van uw gezin aanpassen.

Uw nieuw adres meedelen

Uw adres is van belang voor heel wat instellingen en bedrijven. Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u deze instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Een aantal daarvan wordt automatisch ingelicht van deze wijziging zodra die officieel is:

 • Sociale zekerheidsinstellingen
 • Kinderbijslagfonds
 • Ziekenfonds
 • OCMW
 • Arbeidsongevallenverzekeraars
 • Kassen voor jaarlijkse vakantie
 • Fondsen voor bestaanszekerheid
 • Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen
 • Kind en Gezin
 • VDAB en ACTIRIS


Een aantal instanties zult u zelf nog moeten verwittigen:

 • VDAB en ACTIRIS (als u werkzoekende bent)
 • Uw werkgever
 • Uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen
 • Nutsbedrijven (elektriciteits-, gas- en waterleverancier)
 • Kabelmaatschappij, telefoonmaatschappij en/of internetprovider
 • Bank en verzekeringsmaatschappij(en)
 • Distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • Verenigingen waarvan u lid bent
 • Firma's waar u een klantenkaart bij heeft

Geschillen

Als de gemeente de adreswijziging niet aanvaardt, kan het geschil worden voorgelegd aan de FOD Binnenlandse Zaken - AD Instellingen en Bevolking, Directie Bevolking en Identiteitskaarten.

Meer informatie

Neem contact op met de dienst bevolking van uw gemeentebestuur.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten