De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

Elke Belg ouder dan twaalf jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en ingeschreven is in het bevolkingsregister door de bevoegde ambassade of het bevoegde consulaat van België, moet een Belgische identiteitskaart aanvragen.

U moet daarvoor de aanvraag in persoon of per post indienen bij de ambassade of consulaat waar u is ingeschreven. U gebruikt hiervoor het formulier 'aanvraag van een Belgische identiteitskaart' (PDF, 151 kB).

De identiteitskaart die in het buitenland wordt afgegeven, is een elektronische identiteitskaart (eId) die volledig gelijk is aan de identiteitskaart die in België wordt afgegeven.

De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland is een geldig reisdocument in de lidstaten van de Europese Unie en in een aantal buurlanden ervan. Verwar ze vooral niet met het identiteitsbewijs of de verblijfskaart afgegeven door de overheid van het land waarin u verblijft. Zo'n kaart is enkel geldig op het grondgebied van dat land.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten