Inschrijving bij een ambassade of consulaat van België in het buitenland

Als u zich bij een ambassade of consulaat van België in het buitenland inschrijft in de consulaire bevolkingsregisters kunt u gebruik maken van dezelfde diensten als deze van de gemeentelijke diensten in België wat het beheer van uw administratief dossier betreft. De ambassade of het consulaat kan u dan helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling …). Via de ambassade of het consulaat zult u ook kunnen deelnemen aan bepaalde verkiezingen in België.

Als uw dossier up-to-date is, zal de ambassade of het consulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarin u dringende bijstand nodig hebt (bij ongevallen, rampen, evacuaties …).

Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot uw gezin behoren kunnen in de bevolkingsregisters ingeschreven worden, maar zij hebben geen recht op een Belgische consulaire identiteitskaart of paspoort en kunnen zich ook niet als Belgische kiezer laten registreren. Voor consulaire bijstand moeten ze zich richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.

Meer informatie over de inschrijving bij een ambassade of consulaat van België in het buitenland
Meer informatie over wonen in het buitenland
Adressen van Belgische ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen in het buitenland

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten