Sociale zekerheid in het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, zit u ongetwijfeld met vragen over de sociale zekerheid. Welke sociale wetgeving zal op u van toepassing zijn? Zult u later recht hebben op een pensioen? Zult u degelijk verzekerd zijn wanneer u een ongeval heeft? De antwoorden op deze en andere vragen zijn voor een groot stuk afhankelijk van de internationale akkoorden die gesloten werden tussen België en andere landen.

Landen van de EER en Zwitserland

De Europese Economische Ruimte omvat de 27 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Als u in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland gaat wonen of werken, valt u in principe onder het socialezekerheidssysteem van dat nieuwe land en moet u voortaan daar uw bijdrages betalen. U kunt wel een aantal rechten die u in België opbouwde meenemen. Europese verordeningen voorzien in de coördinatie van de regelingen van sociale zekerheid, die per land erg kunnen verschillen. Ze moeten voorkomen dat u uw rechten geheel of gedeeltelijk verliest wanneer u zich verplaatst binnen de EER en Zwitserland. Voor grensarbeiders en gedetacheerden zijn specifieke regels van toepassing.

Andere landen

Als u niet in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gaat wonen of werken, maar in een ander land, dan valt u wellicht onder het socialezekerheidssysteem van dat land en moet u daar uw bijdrages betalen. Met bepaalde landen heeft België een specifiek verdrag betreffende sociale zekerheid afgesloten.

Het is vaak een goed idee om zelfstandig een aantal verzekeringen af te sluiten, zoals een ziekte- en invaliditeitsverzekering, een pensioenverzekering … U kunt daarvoor terecht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten