Premies en tegemoetkomingen bij een verhuizing

Als u met een klein inkomen moet rondkomen, dan kunt u bij een verhuizing in sommige gevallen een installatiepremie of een tegemoetkoming in de huurprijs krijgen. De voorwaarden verschillen per gewest en zijn behoorlijk streng.

Enkele voorbeelden:

  • U verlaat een onbewoonbaar of overbevolkt verklaarde woning om een gezonde woning te huren.
  • U verlaat een woning die niet aangepast is aan uw handicap om een woning te huren die wel aangepast is.

Meer informatie over de toekenningsvoorwaarden en -procedures:

Tegemoetkoming in de huurprijs in het Vlaams Gewest
Tegemoetkoming in de huurprijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Tegemoetkoming in de huurprijs in het Waals Gewest (fr)