Anonieme getuigenis

Een anonieme getuigenis komt van een getuige van wie de identiteitsgegevens niet bekend zijn. Het kan gaan om:

Een bedreigde getuige is een persoon die gevaar loopt als gevolg van een getuigenis die hij heeft afgelegd of nog zal afleggen in de loop van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek. De Getuigenbeschermingscommissie kan in dat geval beschermingsmaatregelen toekennen aan de bedreigde getuige, zijn gezinsleden en andere bloedverwanten.

Als u in een strafonderzoek wordt opgeroepen als getuige en u vreest last, represailles of intimidatie, dan kunt u als voorwaarde vragen dat uw anonimiteit bewaard blijft, in ruil voor uw getuigenverklaring. Hoe u dat moet doen, vraagt u best aan een gespecialiseerde advocaat.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten