Getuigplicht

Zelfs vóór de zaak voor een rechtbank komt, is het mogelijk dat u als getuige wordt opgeroepen tijdens het onderzoek. Zowel de beklaagde als de burgerlijke partij kunnen de onderzoeksrechter vragen een persoon op te roepen om te getuigen.

Men kan u oproepen per gerechtsbrief of per dagvaarding. In beide gevallen bent u verplicht om op deze uitnodiging in te gaan.

Als u weigert mee te werken, kunt u een geldboete krijgen. De rechter kan u ook met tussenkomst van de politie dwingen om te komen getuigen.

Wanneer het voor u onmogelijk is om te komen getuigen, bijvoorbeeld om medische redenen, moet u de onderzoeksrechter of het openbaar ministerie daarvan onmiddellijk verwittigen. De rechter kan dan beslissen om het verhoor bij u thuis te laten doorgaan.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten