Vergoeding en attest

Vergoeding

Als getuige heeft u recht op een vergoeding. Die vergoeding bestaat uit twee delen:

  • Verschijningsvergoeding: een vaststaand bedrag
  • Reiskostenvergoeding: een vergoeding per afgelegde kilometer

Om die vergoeding te krijgen, gaat u naar de griffie van de rechtbank waarvoor u als getuige moest verschijnen. U toont er de oproepingsbrief die de zittingsdeurwachter u heeft teruggegeven en uw identiteitskaart. U kunt de vergoeding onmiddellijk innen.

Attest

Het is zeer waarschijnlijk dat u verlof heeft moeten nemen om voor de rechtbank te kunnen verschijnen. Uw werkgever zal daarom misschien vragen naar een bewijs van uw verschijning als getuige of van uw nieuwe oproeping.

De griffier van de rechtbank zal u het gewenste attest geven wanneer u daar om vraagt.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten