Beroep

Wanneer u moeilijkheden ondervindt bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij tracht geschillen in der minne te regelen.

Als zij een misdrijf vaststelt, doet zij aangifte bij de Procureur des Konings.

U kunt ook rechtstreeks klacht indienen bij de Procureur des Konings net als bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten