Gegevens aan het buitenland doorgeven

Binnen de Europese Unie

Binnen de Europese Unie zijn persoonsgegevens in dezelfde mate beschermd. Daarom kunnen persoonsgegevens vrij worden uitgewisseld tussen de lidstaten van de Europese Unie.

  • Een bank kan bijvoorbeeld gegevens van een klant verzenden naar Frankrijk om een betaling te verrichten.
  • Een Belgisch ziekenhuis kan aan een Italiaans ziekenhuis medische gegevens over een patiënt meedelen.
  • Een bedrijf kan zijn personeelsbestand overbrengen naar een andere staat binnen de Unie.

Buiten de Europese Unie

Uw gegevens mogen alleen verzonden worden aan landen die dezelfde soort bescherming bieden als de Europese Unie. De Europese Commissie bepaalt welke landen aan deze veiligheidseisen voldoen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Europese Commissie.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten