U bent hier

Discriminatie

Discriminatie is bij wet verboden en is strafbaar. Iemand discrimineren is iemand schade toebrengen. Een rechter kan een discriminerende persoon veroordelen tot het vergoeden van het slachtoffer voor de geleden schade. In België is er een wet die discriminatie verbiedt op grond van volgende criteria:

 • Vermeend ras
 • Nationaliteit
 • Huidskleur
 • Etnische afkomst
 • Nationale afkomst
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Seksuele geaardheid
 • Burgerlijke stand
 • Geboorte
 • Vermogen
 • Politieke overtuiging
 • Filosofische overtuiging
 • Geloofsovertuiging
 • Taal
 • Gezondheidstoestand
 • Handicap
 • Lichamelijke kenmerken
 • Genetische kenmerken
 • Sociale afkomst

Zo bestaat er in België de:

Hoe kunt u discriminatie bewijzen?

Het slachtoffer moet niet bewijzen dat hij gediscrimineerd wordt, de dader moet bewijzen dat hij niet gediscrimineerd heeft. De rechten van het slachtoffer zijn dus beter beschermd.

De antidiscriminatiewet is een strafwet. Ze bestraft ook het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld. Door de wet is het mogelijk om haatmisdrijven strenger te bestraffen.

Voorbeeld

Een persoon met een handicap wordt in elkaar geslagen. Het onderzoek wijst uit dat de dader het slachtoffer sloeg omdat de persoon een handicap heeft. Het slachtoffer werd dus geslagen omwille van zijn handicap, wat een verwerpelijke beweegreden of een verzwarende omstandigheid is. De rechter kan de minimumstraf daardoor verdubbelen. 

Directe discriminatie

Er is sprake van directe discriminatie wanneer u op basis van een beschermd criterium een minder gunstige behandeling krijgt dan iemand anders in een vergelijkbare situatie en hiervoor geen rechtvaardiging bestaat.

Voorbeelden

 • U heeft een handicap en u mag niet binnen in een restaurant omdat u in een rolstoel zit.
 • Een bedrijf weigert een homoseksuele man aan te nemen omwille van zijn seksuele geaardheid.

Indirecte discriminatie

U kunt ook benadeeld worden door schijnbaar neutrale maatregelen zoals reglementen of een bepaalde bedrijfscultuur. Als die maatregelen niet gerechtvaardigd kunnen worden, spreekt de wet van indirecte discriminatie.

Een handicap is dikwijls het gevolg van een onaangepaste omgeving. Soms zijn concrete aanpassingen in specifieke situaties nodig om obstakels weg te werken zodat personen met een handicap ook kunnen deelnemen aan een activiteit of de arbeidsmarkt.

Voorbeelden

 • Een kankerpatiënt met een bandana mag de discotheek niet binnen omdat hoofddeksels niet toegelaten zijn.
 • Een slechtziende persoon met een assistentiehond mag de winkel niet binnen omdat dieren er niet toegelaten zijn.

Zo voorziet de wet dat het ontbreken van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap een discriminatie inhoudt. De evaluatie van de redelijkheid van de aanpassing gebeurt aan de hand van de organisatorische en financiële kost, het bestaan van compenserende maatregelen en tegemoetkomingen, maar ook de investering over de tijd …

Voorbeelden

 • Een slechthorende persoon mag vragen om een gebarentolk bij een sollicitatiegesprek.
 • Een persoon met een mentale beperking moet met begeleiding kunnen werken in een bedrijf.

Uitzonderingen

Alleen wanneer een direct onderscheid gebaseerd is op een objectieve en redelijke rechtvaardiging, is discriminatie toegestaan. Een direct onderscheid is gerechtvaardigd als:

 • de maatregel beantwoordt aan een legitiem doel EN
 • de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

Voorbeeld

Een modellenbureau mag als voorwaarde stellen dat kandidaat-modellen minstens 50 jaar oud zijn wanneer ze modellen zoeken voor de cover van een tijdschrift dat zich richt op 50-jarigen.

Intimidatie

Intimidatie is ongewenst gedrag dat de bedoeling heeft om de waardigheid van een persoon aan te tasten of om een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving te creëren. De antidiscriminatiewet verbiedt intimidatie.

Wanneer die intimidatie binnen de arbeidssfeer gebeurt, is niet de antidiscriminatiewet van toepassing, maar wel de wet op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Voorbeeld

Een jongeman wordt lastiggevallen en gepest op het werk nadat hij zijn coming-out heeft gedaan.