Ombudsman

Het woord 'ombudsman' komt uit Zweden en betekent 'opkomen voor een ander'. Het is dan ook een persoon die u verder helpt wanneer u een klacht heeft.

Er bestaan verschillende soorten ombudsmannen, met elk hun eigen bevoegdheden. Een ombudsman kan verbonden zijn aan een bepaald bedrijf, een bepaalde sector of een overheid.

Voor klachten over de politie kunt u terecht bij de klachtendienst van de gemeente of het Comité P, voor klachten over de FOD Justitie bij de federale ombudsman.

Federale Ombudsman

Het valt niet altijd mee om een gesprek op gang te krijgen tussen partijen die een andere taal lijken te spreken. Veel burgers voelen dat er een kloof bestaat tussen hen en de overheid. Daarom heeft België sinds de wet van 22 maart 1995 een federale ombudsman.

In grote lijnen heeft de federale ombudsman drie taken:

  • bemiddelen: onderzoeken van individuele klachten over beslissingen en de werking van de federale administratie, analyseren van het conflict en voorstellen van oplossingen
  • onderzoeken: onderzoeken van het optreden van de federale overheid op grond van klachten en op vraag van de Kamer van volksvertegenwoordigers, alsook van meldingen van veronderstelde integriteitsschendingen in de federale administraties
  • aanbevelen: aanbevelingen doen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en de betrokken administratie, op basis van de vaststellingen bij de behandeling van klachten of op basis van zijn onderzoek, jaarlijks voorgesteld in een verslag

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten