U bent hier

Ombudsman

Het woord 'ombudsman' komt uit Zweden en betekent 'opkomen voor een ander'. Het is dan ook een persoon (mannelijk of vrouwelijk) die u verder helpt wanneer u een klacht heeft.

Een ombudsman kan verbonden zijn aan een bepaald bedrijf, een bepaalde sector of een overheid. Zo is er bijvoorbeeld een:

 • Europese Ombudsman
 • Ombudsfin
 • Federale Ombudsman
 • Ombudsdienst voor Energie 
 • Ombudsdienst Pensioenen
 • Ombudsdienst voor de Postsector
 • Ombudsdienst voor de Private Arbeidsbemiddeling
 • Ombudsman bij de NMBS Groep
 • Ombudsman van de Verzekeringen
 • Ombudsman voor Telecommunicatie
 • Vlaamse Ombudsdienst

Op de website www.ombudsman.be kunt u terugvinden welke ombudsman bevoegd is voor welk probleem.

Voor klachten over de politie kunt u terecht bij de klachtendienst van de gemeente of de Comite P, voor klachten over de FOD Justitie bij de federale Ombudsman.

Federale Ombudsman

Het valt niet altijd mee om een gesprek op gang te krijgen tussen partijen die een andere taal lijken te spreken. Veel burgers voelen dat er een kloof bestaat tussen hen en de overheid. Daarom heeft België sinds de wet van 22 maart 1995 een federale Ombudsman.

Hij luistert naar u, probeert standpunten dichter bij elkaar te brengen en aanpassingen voor te stellen. Hij is onpartijdig en onafhankelijk en probeert te bemiddelen tussen u en de overheid. De ombudsman treedt op wanneer:

 • u vindt dat het fout liep met uw dossier
 • u vruchteloos op een antwoord wacht
 • de overheidsdienst niet bereikbaar blijkt
 • u zich onheus behandeld voelt
 • er onzorgvuldig, onredelijk of partijdig wordt opgetreden

Wat doet de federale Ombudsman?

In grote lijnen heeft de federale Ombudsman drie taken:

Bemiddelen

De federale Ombudsman onderzoekt individuele klachten over beslissingen en de werking van de federale administratie. Hij analyseert het conflict en stelt oplossingen voor. Hij tracht met andere woorden standpunten te verzoenen.

Onderzoeken

Hij kan zowel op grond van klachten als op vraag van de Kamer van volksvertegenwoordigers het optreden van de federale overheid onderzoeken.

Hij onderzoekt ook meldingen van veronderstelde integriteitsschendingen in de federale administraties.

Aanbevelen

De federale Ombudsman kan aanbevelingen doen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en de betrokken administratie, op basis van de vaststellingen die hij gedaan heeft bij de behandeling van klachten of op basis van zijn onderzoek.

De federale Ombudsman brengt jaarlijks verslag uit aan het Parlement over de vaststellingen die hij heeft gedaan.