Soorten misdrijven

In het Belgische strafrecht bestaan er drie soorten van misdrijven: overtredingen, wanbedrijven en misdaden. Overtredingen zijn het minst erg, misdaden zijn het ernstigst.

Het onderscheid tussen deze verschillende soorten van misdrijven is belangrijk omdat de ernst van de feiten bepaalt voor welke rechtbank de verdachte moet verschijnen.

Een handeling kan pas als misdrijf of strafbaar feit worden beschouwd wanneer ze uitdrukkelijk zo in de wet beschreven is. De wet kan in dit geval een bepaling uit het strafwetboek zijn of een bijzondere strafwet, maar ook de wegcode of de wapenwet.

Een misdrijf op heterdaad is een misdrijf (dat kan een overtreding, een wanbedrijf of een misdaad zijn) dat ontdekt wordt op het ogenblik dat het wordt gepleegd.