Slachtofferhulp

Slachtoffers van misdrijven en hun verwanten hebben recht op een menselijke, eerbiedige en correcte behandeling. De magistraten en het personeel van de parketten en rechtbanken moeten de slachtoffers goed opvangen. Zij krijgen daarvoor de hulp van justitieassistenten.

De justitieassistenten zorgen ervoor dat slachtoffers binnen parket en rechtbank de nodige aandacht krijgen. Zij geven onder meer inlichtingen over de gerechtelijke procedure en de stand van het dossier en organiseren bijstand aan slachtoffers en hun verwanten. Justitieassistenten helpen met andere woorden de rechten van slachtoffers te realiseren.