Informaticasabotage

Informaticasabotage is het best te omschrijven als vandalisme in een informaticaomgeving. Er is bijvoorbeeld sprake van informaticasabotage als iemand opzettelijk een virus in omloop brengt, maar ook als iemand de klantengegevens van een concurrent vernietigt zonder er zelf financieel voordeel uit te halen.

Het verschil met informaticabedrog is dat informaticasabotage geen verrijking tot gevolg hoeft te hebben. Gegevens zonder toestemming wijzigen, is op zichzelf al een misdrijf. Ook het ontwikkelen en verspreiden van datasabotagetools is strafbaar. De wetgever viseert hiermee vooral virusbouwers die schadelijke programma's ontwerpen of verdelen.

Hoax

'Hoax' is een Engels woord dat 'grap' betekent. In het Nederlands gebruiken we het voor een e-mail- of sms-bericht met een onterechte viruswaarschuwing. Ook kettingbrieven via e-mail en berichten dat u de gelukkige winnaar van een grote som geld bent, noemen we hoaxes.

Het principe is heel simpel: iemand stuurt een hoax naar enkele personen. Die personen sturen dat bericht door naar hun contacten, die het bericht op hun beurt doorsturen, enzovoort. Zo raakt het bericht steeds verder verspreid. Hoaxes die massaal worden doorgestuurd vormen een serieuze belasting voor het internet. Bovendien blijken ze moeilijk uit te roeien: ze kunnen een paar keer de wereld rondgaan, vervolgens verdwijnen,en dan na een paar jaar plotseling toch weer opduiken.

Virussen

Het is strafbaar om in België computerprogramma's en informaticagegevens opzettelijk te vernielen of te beschadigen door het verspreiden van virussen, zelfs wanneer er geen blijvende schade is. Het is immers mogelijk dat u een virus verspreidt, zonder dat u daarvan op de hoogte bent.

Stalking

Een stalker is iemand die stelselmatig een andere persoon lastigvalt, meestal uit obsessieve bewondering of uit wraak. Stalkers die zich van een computer bedienen, kunnen bijvoorbeeld bedreigende e-mails versturen of de mailbox van hun slachtoffer met enorme hoeveelheden berichten bombarderen. Het gaat vaak om berichten met een ongewenste lading zoals pornografische foto's, virussen of Trojaanse paarden. Soms wordt het slachtoffer voortdurend lastiggevallen door personen die reageren op een vals geplaatste advertentie.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten