Racisme en negationisme

Racistische uitlatingen of publicaties zijn strafbaar ook wanneer ze via het internet verspreid worden. Hetzelfde geldt voor het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de Holocaust.