Terrorisme

Terrorisme is een wereldwijd fenomeen waar België en de internationale gemeenschap in overleg tegen strijden, rekening houdend met de mensenrechten en het internationaal humanitair recht

Terreurdreiging

In België wordt ‘de terreurdreiging nauw gevolgd door verschillende actoren’ waaronder het Crisiscentrum. Het Crisiscentrum ‘identificeert en volgt de gebeurtenissen en incidenten op die in België plaatsvinden’. Wanneer een terroristische aanslag in België gebeurt, kunt u de website, de Twitter- en Facebookaccount van het Crisiscentrum opvolgen. Via deze kanalen geeft het Crisiscentrum, in overleg met de betrokken instanties, meteen de meest dringende en betrouwbare richtlijnen en informatie.

Dreigingsniveau

Het Crisiscentrum ontvangt evaluaties over de terreurdreiging van het Coördinatieorgaan van de Dreigingsanalyse (OCAD). Iedere evaluatie bevat een dreigingsniveau. In totaal zijn er in België vier mogelijke dreigingsniveaus:

  • Niveau 1 of laag: wanneer de persoon, de groepering of de gebeurtenis waarover de dreigingsanalyse gaat, niet bedreigd is
  • Niveau 2 of gemiddeld: wanneer de dreiging weinig waarschijnlijk is
  • Niveau 3 of ernstig: wanneer de dreiging mogelijk en waarschijnlijk is
  • Niveau 4 of zeer ernstig: wanneer de dreiging ernstig en zeer nabij is