Desinformatie

Desinformatie is het doelbewust verspreiden of versterken van valse, verkeerde of misleidende informatie om schade toe te brengen. Het kan gebruikt worden om polarisering aan te wakkeren, wantrouwen te zaaien of om democratische processen te verstoren of te beïnvloeden. Sociale media spelen daarbij een grote rol, al beperkt het fenomeen zich niet tot het internet.

Hoe werkt desinformatie? Hoe kunt u nagaan of informatie betrouwbaar is? En wat kunt u als ouder of leerkracht ondernemen? Het zijn vragen die het Nationaal Crisiscentrum op zijn website beantwoordt: https://crisiscentrum.be/nl/risicos-belgie/veiligheidsrisicos/desinformatie

Desinformatie tijdens de verkiezingen van 9 juni en 13 oktober 2024

Op 9 juni 2024 vinden de federale, regionale en Europese verkiezingen plaats. Op 13 oktober 2024 worden bovendien de lokale en provinciale verkiezingen gehouden. 

De organisatie van zoveel verschillende verkiezingen maakt deze periode tot een potentieel doelwit voor desinformatiecampagnes die het democratisch proces trachten te verstoren. Ook tijdens de daaropvolgende periode van de regeringsvorming blijft het risico hoog.

Meer informatie over desinformatie tijdens de verkiezingsperiode vindt u op: https://crisiscentrum.be/nl/risicos-belgie/veiligheidsrisicos/desinformatie/desinformatie-en-beinvloeding-tijdens-de

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten