Veiligheidsdiensten

In België vallen de beroepen die te maken hebben met veiligheid en preventie hoofdzakelijk binnen de federale en gemeentelijke openbare veiligheidsdiensten, bijvoorbeeld hulpdiensten, politiediensten en landsverdediging.

Het gaat voornamelijk om de volgende functies en beroepen:

  • personeel van de gemeentelijke brandweerdiensten
  • personeel van de operationele een heden van de Civiele Bescherming
  • personeel van federale en lokale politie
  • personeel van de stadswacht
  • personeel van ziekenhuizen en van de diensten van dringende geneeskundige hulpverlening: hieronder vallen alle medische en paramedische beroepen zoals dokter, verpleger, ambulancier …
  • personeel van de Federale Overheidsdienst Landsverdediging: dat zijn alle militaire beroepen bij de landmacht, luchtmacht, zeemacht en Gezondheidsdienst van het Leger

Sommige privéondernemingen mogen veiligheidsopdrachten uitvoeren, net als preventie- en veiligheidsdiensten van ondernemingen met een bepaald aantal werknemers.