U bent hier

Privésector

In de privésector zijn er verschillende beroepen die te maken hebben met veiligheid:

  • privédetective
  • verzekeringsinspecteur
  • installateur van alarmsystemen
  • bewakingsagent
  • portier
  • winkelinspecteur
  • bodyguard
  • operator bij een alarmcentrale

Omdat deze beroepen te maken hebben met de maatschappelijke veiligheid, staan ze onder het toezicht van de minister van Binnenlandse Zaken.

Privédetective en verzekeringsinspecteur

Het beroep van privédetective of verzekeringsinspecteur kunt u alleen onder bepaalde wettelijke voorwaarden uitoefenen. Eén van de basisvoorwaarden is dat u een opleiding volgt in een opleidingsinstelling die erkend is door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Om een vergunning te krijgen, moet een kandidaat-privédetective of -verzekeringsinspecteur een officiële aanvraag indienen bij de FOD Binnenlandse Zaken. Wanneer de kandidaat aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, levert de Minister van Binnenlandse Zaken een vergunning af die geldig is voor een periode van vijf jaar. De vergunning is vernieuwbaar voor periodes van tien jaar. Als de vergunning is afgeleverd, ontvangt de privédetective een identificatiekaart die hij steeds bij zich moet hebben wanneer hij zijn beroep uitoefent.

Bewakings- en beveiligingsondernemingen

Beroepen als bewakingsagent, portier, winkelinspecteur, bodyguard, waardetransporteur of operator van een alarmcentrale behoren tot de activiteiten die kunnen uitgevoerd worden door een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst.

Alarmsystemen installeren is een activiteit die alleen mag worden uitgeoefend door een beveiligingsonderneming. Voor de wet is een beveiligingsonderneming een persoon of onderneming die alarminstallaties- en centrales bedenkt, installeert, onderhoudt of herstelt.

Voorwaarden

Zowel de bewakings- en beveiligingsondernemingen zelf als de personen die activiteiten hierin uitvoeren, moeten voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden, waaronder: iedereen die voor een bewakings- of beveiligingsonderneming wil werken, dient onder meer een specifieke opleiding te volgen in een opleidingsinstelling die erkend is door Binnenlandse Zaken. Personeelsleden moeten ook een aantal voorwaarden voldoen op het gebied van moraliteit.

Het leidinggevende en uitvoerende personeel dat voldoet aan alle wettelijke uitoefeningsvoorwaarden, krijgt een identificatiekaart. Daarop staat de functie van het personeelslid binnen de onderneming.

De  ondernemingen moeten een vergunning krijgen van de minister van Binnenlandse Zaken. Om deze vergunning te krijgen, moeten bewakings- en beveiligingsondernemingen een officiële aanvraag indienen bij de FOD Binnenlandse Zaken. Is aan alle wettelijke voorwaarden voldaan, dan levert de minister van Binnenlandse Zaken een vergunning af voor een periode van vijf jaar, die vernieuwbaar is voor gelijke termijnen.