U bent hier

Natuurbeleid

Om de natuur te behouden en te versterken zijn aangepaste maatregelen nodig. Pas in 1973 nam het Belgische parlement de kaderwet over het natuurbehoud over. Hiermee moesten alle milieuproblemen van onbebouwde zones opgelost worden. Deze wet deelde die ruimte op in zones "gereserveerd voor de natuur": natuurgebieden die uit verschillende habitats bestaan waarin zeldzame dier- of plantensoorten leven.
Sinds 1980 is natuurbehoud een gewestelijke materie. De verschillende gewesten maken daarom in de eerste plaats milieubeleidsplannen op en doen de nodige aanpassingen in hun ruimtelijke structuurplannen.