Milieu-inbreuken

Sluikstorten

Als getuige of slachtoffer van een milieu-inbreuk kunt u steeds contact opnemen met uw lokale politiekantoor. Sluikstorten kan zwaar beboet worden.

In Vlaanderen maakt de campagne 'Mooimakers' het grote publiek bewust voor deze problematiek.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt u best contact op met Net Brussel als u achtergelaten afval vindt op de gewestwegen.

In Wallonië maakt Wallonie Plus Propre het grote publiek bewust voor de problematiek van het sluikstorten en van de netheid op de openbare weg.

Sluikverbranden

Afval verbranden in de open lucht is streng verboden.

In Vlaanderen mogen alleen plantaardige afvalstoffen van tuinen verbrand worden. Dat moet dan wel gebeuren op meer dan honderd meter afstand van boomgaarden, bossen, huizen, hagen … In woonzones is afval verbranden helemaal niet toegelaten. Wie de geldende bepalingen aan zijn laars lapt, staan fikse boetes te wachten. 

Meer informatie over sluikverbranden in Vlaanderen vindt u op de website van de Vlaamse overheid.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het wettelijk verboden om afval thuis te verbranden. Meer informatie over afvalverbranding vindt u op de website van Leefmilieu Brussel - BIM.

In Wallonië wordt ook een onderscheid gemaakt tussen plantaardig afval en huisvuil. Plantaardig afval mag u daar onder bepaalde voorwaarden wel in de tuin verbranden. Zo moet u minstens op 100 m van de huizen blijven. Huisvuil verbranden is ook in Wallonië verboden.

Meer informatie over sluikverbranden in Wallonië vindt u op de website van Wallonie Plus Propre.