Afval recycleren

Recyclage in het dagdagelijkse leven

Gisteren afval, vandaag een gebruiksvoorwerp. Gerecycleerde producten zijn overal aanwezig in ons leven. Lees meer over recyclage en gerecycleerde producten op de website van Fost Plus. Zij zijn verantwoordelijk voor de inzameling en de sortering van huishoudelijk verpakkingsafval en zorgen ervoor dat dit afval maximaal kan worden gerecycleerd.

Meer informatie over recycleren en de terugnameplicht vindt u ook bij de volgende organisaties en overheidsinstellingen: 

 • VAL-I-PAC is het erkend organisme dat de taak van de ondernemer een stuk eenvoudiger maakt door ervoor te zorgen dat haar leden in regel zijn met de Belgische wetgeving op bedrijfsmatig verpakkingsafval.
 • Valorfrit vzw is het organisme dat sinds 1 januari 2005 instaat voor het beheer en de inzameling van gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten.
 • BEBAT zorgt voor de inzameling van batterijen.
 • Recupel vzw is opgericht door de fabrikanten en invoerders van elektrische en elektronische apparaten en met de steun van de gewestelijke overheden. Haar opdracht bestaat erin de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) in België te organiseren.
 • OVAM is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Haar opdrachten zijn nauwkeurig omschreven en afgebakend en beslaan in hoofdzaak de problematiek van de afvalstoffen en de bodemsanering in Vlaanderen.
 • Leefmilieu Brussel, het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) is de administratie voor leefmilieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • OWD (fr) is het 'Office wallon des déchets' dat deel uitmaakt van de 'Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement' van Wallonië
 • IVC, de Interregionale Verpakkingscommissie
 • Febelauto is de organisatie die de belangen coördineert van iedereen die betrokken is bij de verwerking van autowrakken
 • Recytyre is het Belgische beheersorganisme voor afvalbanden
 • Valorlub is het Belgische beheersorganisme voor afvalolie
 • Pharma.be is de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (AVGI). Ze zorgt voor de ophaling van oude en vervallen geneesmiddelen via de apotheken.