Afval vermijden

De overheid informeert u over de manier om afval in het dagelijks leven te vermijden:


Meer informatie over de preventie van verpakkingsafval door en binnen bedrijven vindt u op:

In Vlaanderen kan een KMO met het Eco-efficiëntiescanprogramma gratis een beroep doen op een adviseur om de verbetermogelijkheden voor zijn bedrijf in kaart te brengen:

Meer informatie over het Eco-efficiëntiescanprogramma vindt u op www.ovam.be/eco-efficientie