Uw ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk is de geschatte oppervlakte aarde die een persoon of een groep personen nodig heeft om te produceren wat wordt geconsumeerd en te absorberen wat wordt weggeworpen. Hij wordt uitgedrukt in hectaren. Een hectare komt overeen met een oppervlakte van 10 000 m².

Meer informatie over de ecologische voetafdruk

Bereken uw eigen ecologische voetafdruk