Keurmerken voor energieproductie

Groenestroomcertificaten in Vlaanderen

Elektriciteitsleveranciers zijn verplicht om elk jaar een groter aandeel van hun elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Deze elektriciteit staat bekend als groene stroom

Om te bewijzen dat hij het voorgeschreven minimumaandeel groene stroom bereikt, moet iedere elektriciteitsleverancier in Vlaanderen een overeenkomstige hoeveelheid groenestroomcertificaten inleveren bij de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt (VREG). Zo'n certificaat kan een leverancier aanvragen bij de VREG wanneer hij zelf elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen produceert of aankoopt bij producenten van groene stroom.

Meer informatie over groenestroomcertificaten op www.vreg.be en www.vlaanderen.be

Warmtekrachtkoppelingscertificaten in Vlaanderen

Bij Warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt zowel warmte als elektriciteit geproduceerd én benut. De warmte die in een gewone elektriciteitscentrale verloren gaat, wordt gerecupereerd voor industriële processen, verwarming van gebouwen of serres etc. Elektriciteitsleveranciers zijn verplicht om elk jaar een groter aandeel van de energie die ze aanbieden uit warmtekrachtkoppeling te betrekken. 

Om te bewijzen dat hij het minimumaandeel bereikt, moet iedere elektriciteitsleverancier in Vlaanderen een overeenkomstige hoeveelheid WKK-certificaten inleveren bij de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt (VREG). Hij kan zo'n certificaat aanvragen bij de VREG wanneer hij zelf warmtekrachtbesparing realiseert of warmte aankoopt bij WKK-producenten.

Meer informatie over warmtekrachtcertificaten op www.vreg.be en www.vlaanderen.be

Groenestroomcertificaten in Brussel

Elektriciteitsleveranciers zijn verplicht om groenestroomcertificaten te kopen naargelang de volumes die ze verkopen aan klanten die groene stroom gebruiken. Installaties die gekeurd zijn en beantwoorden aan het milieuvriendelijke productiecriterium krijgen bij hun productie van groene stroom groenestroomcertificaten toegekend. Waalse groenestroomcertificaten gelden ook voor de naleving van de verplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer informatie groenestroomcertificaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op brugel.brussels

Groenestroomcertificaten in Wallonië

Elke elektriciteitsleverancier is verplicht bij de Waalse overheidsdienst (SPW)(fr) een bepaald aandeel groenestroomcertificaten in te leveren. Dit aandeel staat in verhouding tot de hoeveelheid elektriciteit die wordt verkocht op het Waalse grondgebied; het aandeel verhoogt ieder jaar. De elektriciteitsleverancier koopt zijn groenestroomcertificaten bij de producenten van groene stroom.

Meer informatie over groenestroomcertificaten in het Waals Gewest op energie.wallonie.be (fr)