Keurmerken voor verwarming en koeling

Koeling

Eurovent 

 • Toegekend aan: luchtbehandelings- en koelinstallaties. 
 • Geeft aan: dat de werkingskenmerken zijn getest in onafhankelijke laboratoria, bij vastgelegde condities. 
 • Toegekend door: Eurovent Certification, opgericht door de beroepsverenigingen in de verschillende landen van de Europese Unie.

Meer informatie op www.eurovent.eu (en)

Verwarming op stookolie

Optimaz 

 • Toegekend aan: hoogrendementscombinaties ketel/brander met lagetemperatuurtechniek op stookolie. 
 • Geeft aan: dat het toestel een verbrandingsrendement heeft van ten minste 93 %, getest in een erkend testlaboratorium. Optimaz-installaties besparen ook tot 61 % op de productie van warm water. 
 • Toegekend door: de vzw Informazout, een informatiecentrum dat zich richt tot de Belgische verwarmer. De onafhankelijke toekenningscommissie bestaat uit universiteitsprofessoren, specialisten uit de verwarmingssector en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Meer informatie op www.informazout.be

Optimaz-elite 

 • Toegekend aan: verwarmingsinstallaties op stookolie die gebruikmaken van een condensatietechniek. 
 • Geeft aan: dat het toestel een verbrandingsrendement heeft van ten minste 97,5 %, getest in een erkend testlaboratorium. 
 • Toegekend door: vzw Informazout.

Meer informatie op www.informazout.be

ExpertMazout (stookolie) 

 • Toegekend aan: installateurs van centrale verwarming op stookolie. 
 • Geeft aan: dat de installateur de nodige wettelijke opleidingen heeft gevolgd in een kwaliteitsschool, zodat hij de ketel en de brander perfect kan afstellen. Ook bekijkt de installateur samen met de klant wat hij kan besparen door het Optimaz- of Optimaz-elite-label. Hij wordt gecontroleerd door een onafhankelijk controleorganisme. 
 • Toegekend door: de vzw Informazout.

Meer informatie op www.informazout.be

TankExpert 

 • Toegekend aan: installateurs van centrale verwarming op stookolie. 
 • Geeft aan: dat de installateur advies kan geven over de opslag van stookolie en het onderhoud en het plaatsen van nieuwe, conforme tanks. Hij wordt gecontroleerd door een onafhankelijk controleorganisme. 
 • Toegekend door: vzw Informazout.

Meer informatie op www.informazout.be

Verwarming op aardgas

HR (aardgas) 

 • Toegekend aan: verwarmingstoestellen (ketels en kachels) op aardgas. 
 • Geeft aan: dat verwarmingstoestellen beantwoorden aan de strengste normen voor veiligheid en zuinigheid. 
 • Toegekend door: de Koninklijke Belgische Vereniging voor Gasvaklieden (KBVG)

Meer informatie op www.aardgas.be

HR-TOP (aardgas) 

 • Toegekend aan: condenserende aardgasketels en warmeluchtgeneratoren. 
 • Geeft aan: dat een condenserende aardgasketel of warmeluchtgenerator de hoogst mogelijke energiebesparing oplevert. 
 • Toegekend door: de KBVG.

Meer informatie op www.aardgas.be

BGV-keurmerk 

 • Toegekend aan: materialen die worden gebruikt voor een gasinstallatie, zoals kranen, en leidingen. 
 • Geeft aan: dat de materialen conform de technische normen en veilig zijn. 
 • Toegekend door: de KBVG.

Meer informatie op www.aardgas.be

Verwarming op biomassa

CIV-Houtkachel

Lijst toestellen op biomassa 

 • Toegekend aan: ketels, inbouwhaarden en kachels op hout, pellets, granen... 
 • Geeft aan: dat deze toestellen voldoen aan rendements- en emissie-eisen. De toestellen op de lijst komen in aanmerking voor een premie van het Waals Gewest. 
 • Toegekend door: Waals Gewest (Région Wallonne)

Meer informatie op energie.wallonie.be & www.Valbiom.be

Warmtepompen

Europees Ecolabel

 • Toegekend aan: warmtepompen
 • Geeft aan: dat de warmtepomen over hoge rendementen beschikken en gebruik maken van milieuvriendelijke koelmiddelen.
 • Toegekend door: European Union Ecolabelling Board / FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Meer informatie op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Warm water op zonne-energie

Soltherm (erkende Soltherminstallateur) 

 • Toegekend aan: aan installateurs van warmwater systemen op zonne-energie in het Waals Gewest. 
 • Geeft aan: dat de installateur warmwater systemen op zonneenergie kan plaatsen die in aanmerking komen voor SOLTHERM premie van het Waals Gewest. 
 • Toegekend door: Waals Gewest (Région Wallonne)

Meer informatie op energie.wallonie.be.