Energiebesparing met de wagen

Ook met de wagen kunt u energie besparen. U kunt kiezen voor een auto die minder energie verbruikt en dus ook minder vervuilt.
Wanneer u een auto gebruikt, produceert u bepaalde stoffen. Die stoffen zijn schadelijk voor het milieu, dragen bij tot het broeikaseffect, ontregelen het klimaat en bedreigen onze gezondheid.

Website Energywatchers.be

Op de website energywatchers.be vindt u informatie over hoe u de CO2-uitstoot kunt beperken. De website beschikt eveneens over een online dienst die toelaat een meer milieuvriendelijke wagen op te zoeken.

Algemene informatie over CO2-uitstoot en de milieu-impact van transport vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

De Europese informatie kunt u raadplegen op de website van de Europese Unie. (en)