Hernieuwbare en niet-vernieuwbare energiebronnen

Energie kan onderverdeeld worden in hernieuwbare en niet-hernieuwbare energiebronnen.

Bij hernieuwbare energie vinden we:

  • windenergie 
  • hydraulische energie of waterkracht 
  • zonne-energie 
  • geothermie of aardwarmte 
  • chemische energie 
  • biomassa
    Let wel: biomassa kan slechts als hernieuwbare energiebron beschouwd worden als alle gebruikte biomassa ook weer wordt hernieuwd. Wereldwijd is dat zeker nog niet het geval.

Niet-vernieuwbare energie wordt opgewekt bij de verbranding van fossiele brandstoffen als aardgas, aardolie en steenkool. Ook kernenergie wordt gezien als een niet-hernieuwbare vorm van energie.

Meer informatie op economie.fgov.be