Het energiebeleid in België

Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u informatie over het energiebeleid in ons land. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • de reorganisatie van de gas- en elektriciteitsmarkt
  • de afbouw van het gebruik van kernenergie 
  • de toepassing van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 
  • de strijd tegen de opwarming van de aarde 
  • internationale samenwerking 
  • de diversificatie van energiedragers en de betrokken sectoren 
  • verder overleg tussen de Federale overheid en de Gewesten