EMAS en ISO 14001

Het Europees Milieumanagement- en Audit Schema (EMAS) is een milieubeheer- en auditsysteem van de EU voor bedrijven en andere organisaties. Met EMAS kunt u het milieubeleid van uw organisatie evalueren, rapporteren en verbeteren.

Sinds 2001 is EMAS beschikbaar voor alle economische sectoren, zowel in de privédienstverlening als in de openbare diensten.
Bedrijven die een EMAS-registratie willen krijgen, moeten hun milieumanagementsysteem laten verifiëren en hun milieuverslag laten valideren.

De eisen aan het milieumanagementsysteem in de EMAS-verordening zijn identiek aan ISO 14001. Om te voldoen aan ISO 14001 moet het milieubeheersysteem van uw bedrijf een aantal voorwaarden vervullen. U moet:

  • de milieu-impact van uw activiteiten, producten en diensten identificeren en controleren
  • het milieubeheer continu verbeteren
  • een systematische aanpak implementeren om milieuobjectieven te stellen, ze te bereiken en ze kenbaar te maken wanneer ze gerealiseerd zijn

Bovendien hecht EMAS veel belang aan de naleving van de regelgeving, verbetering van de milieuprestaties, externe communicatie en betrokkenheid van de werknemers. De eisen voor het milieuverslag staan apart beschreven in de EMAS-verordening.

In de praktijk kan een organisatie die een ISO 14001-certificaat bezit, een EMAS-registratie krijgen door het milieuverslag aanvullend te laten valideren volgens de daarvoor geldende regels. Dat is ook meteen het verschil tussen ISO 14001 en EMAS. ISO 14001 vereist niet dat een organisatie periodiek extern informatie verstrekt over haar milieuprestaties. EMAS vereist dat wel.