De levenscyclusanalyse

De levenscyclusanalyse (LCA, Life Cycle Analysis) is een goede methode om informatie te verzamelen over het milieueffect van een product. Bij de analyse wordt rekening gehouden met alle activiteiten die plaatsvinden tijdens de levenscyclus van een product: van de ontginning van de grondstoffen tot de recyclage of afbraak.

Een LCA-studie kan ook dienen om een milieuprofiel van een materiaal op te maken. De gebruikers, zoals aannemers, architecten of bouwheren krijgen dat profiel ter beschikking gesteld. De milieuprofielen dienen om verschillende materialen te kunnen vergelijken. Maar zo'n vergelijking is alleen mogelijk als de materialen technisch gelijkwaardig zijn en eenzelfde toepassing hebben. De LCA biedt voorts de mogelijkheid om componenten of gebouwen al in het ontwerpstadium te optimaliseren.

Een levenscyclusanalyse is niet verplicht en levert geen milieulabel op.