Etiketten en verpakkingen

Reinigingsmiddelen, wasproducten, bleekwater, ontvlekkingsmiddelen, ontstoppers, inkt, lijm, verf, smeerolie … zijn zeer nuttige producten, maar u moet ze altijd met de nodige voorzichtigheid gebruiken.

Sommige van deze producten zijn gevaarlijk omdat ze chemische stoffen bevatten. Bijgevolg moet u er nog voorzichtiger mee omgaan. Dankzij het etiket kunt u deze producten gemakkelijk herkennen en ziet u meteen welke gevaren ze inhouden en weet u hoe u zich moet beschermen.

Nieuwe symbolen

Fabrikanten en importeurs hebben de indeling, de etiketten en de verpakking van producten aangepast. Sommige criteria met betrekking tot de gevaren werden versterkt, waardoor u nog beter wordt beschermd.

De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in een groot aantal landen over de hele wereld uniform zijn.

De chemische producten die voorzien zijn van oude etiketten mogen tot juni 2017 worden gestockeerd. Na deze datum mogen uitsluitend nog producten met nieuwe etiketten op de markt aanwezig zijn.

De gevaren van chemische stoffen

De nieuwe wetgeving definieert veel meer gevaren dan vroeger en maakt een onderscheid tussen de gevaren voor de gezondheid, de fysische gevaren en de gevaren voor het milieu. Deze worden op hun beurt onderverdeeld in categorieën in functie van de ernst van het gevaar.

Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu