Etiketten en verpakkingen

Reinigingsmiddelen, wasproducten, bleekwater, ontvlekkingsmiddelen, ontstoppers, inkt, lijm, verf, smeerolie … zijn zeer nuttige producten, maar u moet ze altijd met de nodige voorzichtigheid gebruiken.

Sommige van deze producten zijn gevaarlijk omdat ze chemische stoffen bevatten. Bijgevolg moet u er nog voorzichtiger mee omgaan. Dankzij het etiket kunt u deze producten gemakkelijk herkennen en ziet u meteen welke gevaren ze inhouden en weet u hoe u zich moet beschermen.

Nieuwe symbolen

De bekende symbolen met een oranje achtergrond werden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in een groot aantal landen over de hele wereld uniform zijn.

Sinds 2017 mogen uitsluitend nog producten met de nieuwe etiketten op de markt aanwezig zijn.

De gevaren van chemische stoffen

De nieuwe wetgeving definieert veel meer gevaren dan vroeger en maakt een onderscheid tussen de gevaren voor de gezondheid, de fysische gevaren en de gevaren voor het milieu. Deze worden op hun beurt onderverdeeld in categorieën in functie van de ernst van het gevaar.

Raadpleeg de website lezenvoorgebruik.be van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.