Milieuongevallen en -rampen

Stormen, overstromingen, aardbevingen, hittegolf en grote koude

Voor milieurampen zoals slechte weersomstandigheden, stormen, aardbevingen, enz. kunt u, via het rampenfonds, een veranderlijke vergoeding krijgen voor de herstelling van rechtstreekse materiële schade. U doet er ook goed aan om rechtstreeks contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. 

U vindt alle informatie over deze onderwerpen op de website van het Nationaal Crisiscentrum.

Watertekort

U vindt meer informatie over duurzaam waterverbruik in België op de volgende websites:

Europa heeft ook richtlijnen uitgevaardigd om de onontbeerlijke natuurlijke rijkdom van water te vrijwaren. Meer informatie op ec.europa.eu/environment (in het Engels)

Kernongeval

Het Nationaal Crisiscentrum informeert u over de nucleaire risico’s die aanleiding kunnen geven tot de activering van het noodplan. U vindt er ook informatie over de voorbereiding op een eventueel kernongeval.

Voor meer informatie over de aanwezigheid en het gebruik van ioniserende straling in het dagelijkse leven (medisch, natuurlijk, kosmisch, industrieel etc.) kunt u de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) raadplegen. www.fanc.fgov.be

Chemische/industriële ongevallen

Het Nationaal Crisiscentrum informeert eveneens over de beschermingsacties die u dient te ondernemen in geval van een eventuele noodsituatie binnen een Seveso-onderneming.

Een onderneming wordt als Seveso-onderneming geklasseerd als ze een activiteit uitvoert die verband houdt met de behandeling, de fabricatie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen (bv. raffinaderijen, (petro)chemische sites, oliedepots of springstoffendepots).

Olierampen

In geval van een scheepsramp waarbij koolwaterstof vrijkomt, staat de Belgische kustwacht klaar om tussenbeide te komen om de nefaste impact van het olielek zo veel mogelijk te beperken.

Voor meer informatie over de interventies van de Belgische kustwacht bij scheepsrampen kunt u terecht op de website van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM).